ĐI GẦN HAY XA - ĐÃ CÓ D-CAR

Lái Xe Theo Yêu Cầu

Phục vụ khách hàng cá nhân, tổ chức có nhu cầu:

Lái xe hộ đi tỉnh theo block

Lái xe hộ đi chơi Golf

Lái xe hộ đi ngoại tỉnh

Lái xe hộ đi đám cưới

Phục vụ lái xe hoa đón dâu, hoặc đi đám cưới

Lái xe hộ về quê

Phục vụ từ Hà Nội đi các tỉnh, theo yêu cầu khách hàng.

Lái xe hộ đi thị trường

Phục vụ đi thị trường, các địa phương theo yêu cầu

Lái xe hộ đi công tác

Phục vụ lãnh đạo doanh nghiệp đi công tác